+30 211 7051841

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Μια (1) υποτροφία για το ΜΔΕ Επιστήμη των Υπολογιστών.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμη των Υπολογιστών» ιδρύθηκε το 2002, στοχεύοντας στην παροχή υψηλού επιπέδου και μεγάλου εύρους μεταπτυχιακών σπουδών στο γνωστικό πεδίο της Επιστήμης των Υπολογιστών.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων έως 31 Μαΐου 2017

Προκειμένου να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας και να υποβάλετε την υποψηφιότητά σας θα πρέπει να συμπληρώσετε καταλλήλως και αναλόγως τόσο την προβλεπόμενη εδώ αίτηση στην Equal Society  όσο και την απαιτουμένη από το εκπαιδευτικό ίδρυμα  σχετική αίτηση (εδώ). 

Προσοχή. Η αίτηση που ζητείται και αφορά το εκπαιδευτικό ίδρυμα θα πρέπει να αποσταλεί ως συνημμένο αρχείο σε μορφή  .jpg, .gif ή .pdf μαζί με την αίτηση που αποστέλλεται στην Equal Society. 

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ Newsletter