ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Μία (1) υποτροφία επιλογής του υποψηφίου To IST College στηρίζει το πρόγραμμα της Equal Society «Σπουδάζω με υποτροφία» και ανακοινώνει την προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 μίας (1) υποτροφίας πλήρους φοίτησης σε ένα από τα κάτωθι μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών που προσφέρει σε...

Μια (1) υποτροφία για το ΜΔΕ Επιστήμη των Υπολογιστών. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμη των Υπολογιστών» ιδρύθηκε το 2002, στοχεύοντας στην παροχή υψηλού επιπέδου και μεγάλου εύρους μεταπτυχιακών σπουδών στο γνωστικό πεδίο της Επιστήμης των Υπολογιστών. Σκοπός του προγράμματος:...

Μία (1) υποτροφία MSc in Policies and Applied Methods for the Protection of the Environment. Το Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα (ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ. – Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.) και το – ισότιμο και ομοταγές με τα ελληνικά ΑΕΙ – Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου (Ε.Π.Κ. –...

Δέκα πέντε (15) υποτροφίες στην κατεύθυνση του Project Management Το Επαγγελματικό Πρόγραμμα με πιστοποίηση CSAP της ΕΕΣΜ στοχεύει στο να παρέχει άρτια και ποιοτική εκπαίδευση υψηλού επιπέδου, ώστε να παράγει καταρτισμένους Συστημικούς Αναλυτές και να συμβάλλει θετικά στην ανταγωνιστικότητα και...

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ