ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (Θεσσαλονίκη)

Τέσσερις (4) υποτροφίες στο σύνολο των ειδικοτήτων που αναφέρονται παρακάτω (επιλογής του υποψηφίου).

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος International Hellenic University) με έδρα τη Θεσσαλονίκη αποτελεί μια ισχυρή παρουσία στη Βόρεια Ελλάδα, ελκύοντας φοιτητές από το σύνολο της ελληνικής επικράτειας και από το εξωτερικό. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται αποκλειστικά στην αγγλική γλώσσα στις εγκαταστάσεις του στη Θέρμη Θεσσαλονίκης.

Όλα τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών έχουν διάρκεια ένα έτος σε μορφή πλήρους φοίτησης (full-time) και δύο έτη σε μορφή μερικής φοίτησης (part time). Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η πολύ καλή γνώση αγγλικών, η οποία πιστοποιείται με την κατοχή τίτλου Proficiency ή κάποιου από τα IELTS, TOEFL, TOEΙC. Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική και δεν παρέχεται η δυνατότητα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Οι ενδιαφερόμενοι υπότροφοι θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις προπτυχιακές σπουδές τους με βαθμολογία μεγαλύτερη του 7. Ιστοσελίδα:www.ihu.edu.gr

Οι ενδιαφερόμενοι υπότροφοι θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις προπτυχιακές σπουδές τους με βαθμολογία μεγαλύτερη του 7. Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος αποτελείται από τρεις Σχολές και προσφέρει δυνατότητα υποτροφίας στα ακόλουθα προγράμματα:

Σχολή Οικονομίας και Διοίκησης και Νομικών Επιστημών

 • MSc in Management
 • MSc in Banking and Finance
 • MSc in Environmental Management and Sustainability
 • MSc in Strategic Product Design
 • MSc in International Accounting, Auditing, and Financial Management
 • MSc in Hospitality and Tourism Management
 • MA in Art, Law and Economy
 • MSc in Energy Law, Business, Regulation and Policy

Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών

 • MA in Black Sea and Eastern Mediterranean Studies
 • MA in the Classical Archaeology and the Ancient History of Macedonia

Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας

 • MSc in Information and Communication Technology (ICT) Systems
 • MSc in e-Business, Innovation and Entrepreneurship
 • MSc in Mobile and Web Computing
 • MSc in Communications and Cyber Security
 • MSc in Energy Systems
 • MSc in Energy Management
 • MSc in Energy Building Design

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων για υποτροφία είναι η 15η Ιουλίου 2018.

Προκειμένου να εκδηλώσετε ενδιαφέρον για την παραπάνω υποτροφία, παρακαλώ όπως συμπληρώσετε την αίτηση του προγράμματος «Σπουδάζω με Υποτροφία» (πατήστε εδώ).

Για την ακαδημαϊκή αίτηση της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης και Νομικών Επιστημών (πατήστε εδώ).

Για την ακαδημαϊκή αίτηση της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών (πατήστε εδώ).

Για την ακαδημαϊκή αίτηση της Σχολής Επιστημών Τεχνολογίας (πατήστε εδώ).

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER