«Η παιδεΙα μοιΑζει με χρυσΟ στεφΑνι, γιατΙ και αξΙα μεγΑλη Εχει και ωφΕλεια πολΥ μεγΑλη προσφΕρει»                                                                         

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ