«Η παιδεΙα μοιΑζει με χρυσΟ στεφΑνι, γιατΙ και αξΙα μεγΑλη Εχει και ωφΕλεια πολΥ μεγΑλη προσφΕρει»                                                                         

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ LIMERICK

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Cyprus' Business School

ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΙΙΕΚ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΙΙΕΚ ΑΚΜΗ ΠΑΤΡΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Int. Shipping, Finance and Management

ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΚΥΠΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΟ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ALBA GRADUATE BUSINESS SCHOOL