«Η παιδεΙα μοιΑζει με χρυσΟ στεφΑνι, γιατΙ και αξΙα μεγΑλη Εχει και ωφΕλεια πολΥ μεγΑλη προσφΕρει»                                                                         

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ

Υποτροφίες για Μεταπτυχιακά Προγράμματα

 

Για τα μεταπτυχιακά προγράμματα που χορηγήθηκαν στον 1ο κύκλο (1Α), πατήστε εδώ.