«Η παιδεΙα μοιΑζει με χρυσΟ στεφΑνι, γιατΙ και αξΙα μεγΑλη Εχει και ωφΕλεια πολΥ μεγΑλη προσφΕρει»                                                                         

ΚΑΘ. κ.ΝΙΚΟΣ ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

Το Alba Graduate Business School στο πλευρό της Equal Society.

ScreenShot1“Η συνεργασία μας με την Equal Society αποτελεί σημαντικό μέρος της δουλειάς μας και μας δίνει
ιδιαίτερη ικανοποίηση.Το ScreenShot2ALBA ιδρύθηκε ως μη-κερδοσκοπικός οργανισμός
από συλλογικούς φορείς της επιχειρηματικής κοινότητας με σκοπό να εκπαιδεύσει τα στελέχη που κάνουν τη διαφορά στην οικονομία και την κοινωνία γενικότερα. Στο πλαίσιο αυτό το ALBA ανέκαθεν προσφέρει υποτροφίες στους πιο άξιους υποψηφίους, και οικονομική ενίσχυση σε όσους αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα, ώστε να προωθεί έμπρακτα τις ίσες ευκαιρίες και την αξιοκρατία. Επομένως το ALBA είναι από τη φύση του στρατηγικά ευθυγραμμισμένο, συγγενές θα έλεγα, με την αποστολή της Equal Society. Εκτός αυτού,μας ενθουσιάζει η πίστη, το πάθος και η αφοσίωση των ανθρώπων της Equal Society στην αποστολή τους. Νοιάζονται ώστε η δουλειά τους να έχει ουσιαστικό και μόνιμο αποτέλεσμα, να αλλάζει τις ζωές των ανθρώπων προς το καλύτερο.Με αντίστοιχη αφοσίωση, πίστη και επιμονή εργάζονται οι καθηγητές και τα διοικητικά στελέχη του ALBA ώστε να προσφέρουμε στην Ελληνική κοινωνία επιστημονική έρευνα και εκπαίδευση υψηλότατου επιπέδου και να εξασφαλίζουμε ότι οι φοιτητές του ALBA μπορούν να αλλάζουν τη ζωή τους, και τη ζωή των γύρω τους, προς το καλύτερο μέσα από τις σπουδές τους εδώ, στην Ελλάδα. Η μεγαλύτερη ικανοποίηση για ένα δάσκαλο έρχεται από τη πρόοδο των μαθητών του.H συνεργασία μας με την Equal Society μας κάνει ήδη υπερήφανους. Προσβλέπουμε στην περεταίρω επιδίωξη των στόχων μας από κοινού.”
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
Ph.D. Αντιπρύτανης,
Αναπληρωτής Καθηγητής Πληροφοριακών Συστημάτων
ALBA Graduate Business School
at The American College of Greece